Изисквания за котелни в частна къща

Инсталирането на отоплително оборудване често изисква отделно помещение, което се нарича пещ, котелно, но по-често - котелно.Тъй като всяко гориво е потенциално опасно, в помещенията, в които се монтират котлите, се налагат доста строги изисквания, проектирани да осигурят максимална степен на безопасност.Каква трябва да бъде котелното помещение в частна къща, изискванията за помещенията и нормите са всички в статията.

Котелното помещение в частна къща трябва да отговаря на масата на изискванията

Нормативни документи

Струва си незабавно да вземете решение относно регулаторната рамка.До средата на 2003 г. са в сила нормите на SNiP № 2.04.08-87.На 1 юли 2003 г. SNiP 42-01-2002 влиза в сила.Всички изисквания и стандарти за проектирането на котелни в частна къща трябва да бъдат взети от този документ.

Желателно е да се знаят стандартите, въпреки че дизайнът на котелното помещение в частна къща трябва да бъде изготвен от специализиранорганизация.Така че можете да вземете решение относно възможността и невъзможността да инсталирате това или онова отоплително оборудване, както и какъв вид работа трябва да направите, за да приспособите съществуващите или в строителството помещения към стандартите.За всяка трудност или спорен въпрос трябва да отидете в отдела за проекти на организацията за доставка на газ и да поговорите с тях.Има много нюанси, свързани с характеристиките на всяка къща, които могат да бъдат решени само чрез привързване към плана на къщата или нейния проект.

Правила и разпоредби за инсталиране на газов котел в частна къща

Изборът на място за монтаж на газов котел зависи от неговата мощност:

 • за мощност до 60монтаж в kW е възможен в кухнята (при спазване на определени изисквания);
 • от 60 кВт до 150 кВт - в отделно помещение, независимо от пода (при използване на природен газ, те могат да бъдат монтирани в мазето и мазето включително);
 • от 150 kW до 350 kW - в отделна стая на първия или приземния етаж, в пристройката и в отделна сграда.

Това не означава, че котел с мощност 20 кВт не може да бъде монтиран в отделно котелно помещение.Можете, ако искате всички системи за поддържане на живота да се събират на едно място.Това е просто обемът на помещенията има изисквания.Минималният размер на котелното помещение в частна къща трябва да бъде:

 • за котли до 30 kW; минималният обем на помещението (не площта, а обемът) трябва да бъде 7,5 m3 ;
 • от 30 до 60 kW - 13,5 m3 ;
 • от 60 до 200 kW - 15 m3 .

Само ако газовият котел е инсталиран на закритоважат други стандарти - минималният обем е 15 кубически метра, а височината на тавана е най-малко 2,5 м.

Монтажът на газов котел, монтиран на стена, е до стената поне 10 см

За всеки тип помещения под газовото котелно помещение се налагат определени изисквания.Някои от тях са общи:

 • Всяка котелна стая в частна къща трябва да има естествена светлина.Освен това площта на прозорците е нормализирана - най-малко 0,03 m2стъклопакет трябва да пада върху 1 m3от обема.Обърнете внимание - това са размерите на стъклото.Освен това прозорецът трябва да бъде шарнирно отворен, отворен навън.
 • В прозореца трябва да има прозорец или рамка - за аварийна вентилация в случай на изтичане на газ.
 • Задължителна вентилация и отстраняване на продуктите чрез изгаряне през комин.Изпускателната система на котела с ниска мощност (до 30 кВт) може да се изведе през стената.
 • Водата трябва да се подава в котелното помещение от всякакъв тип (за да се захранва системата, ако е необходимо) и канализацията (източване на охлаждащата течност).

Друго общо изискване, което се появи в последната версия на SNiP.При инсталиране на газово оборудване за битова гореща вода и отопление с мощност над 60 кВт е необходима система за контрол на газа, която в случай на изключване автоматично ще спре подаването на газ.

Ако има котел и котел за отопление, при определяне на размера на котелното, мощността им се сумира

Освен това, изискванията се различават в зависимост от типа на котела.

Котелно в частна къща в отделна стая (вградена или прикрепена)

Отделни котелни за монтиране на газови котли до 200 кВт трябва да бъдат отделени от останалите чрез негорима стена с огнеустойчивост най-малко 0,75 часа.Тухла, шлакоблок бетон (лек и тежък) отговаря на тези изисквания.Изискванията за отделните пещи във вградената или прикрепената сграда са както следва:

 • Минималният обем е 15 кубически метра.
 • Височина на тавана:
  • с мощност 30 kW или повече - 2,5 m;
  • до 30 кВт - от 2,2 м.
 • Трябва да има прозорец с транца или прозорец, площта на стъклото е не по-малка от 0,03 квадрата за всеки кубичен метър обем.
 • Вентилацията трябва да осигурява най-малко трикратен обмен на въздух за един час.

Ако котелното помещение е организирано в мазето или мазето, минималният размер на котелното помещение ще бъде по-голям: 0,2 m се добавят към необходимите 15 кубически метра2за всеки киловат мощност, която отива наотопление.Добавя се и изискването за стени и тавани в съседство с други помещения: те трябва да са непромокаеми от пара и газ.И още една особеност: пещта в мазето или мазето при инсталиране на оборудване с мощност от 150 kW до 350 kW трябва да има отделен изход на улицата.Достъпът до коридора, водещ към улицата, е разрешен.

Не се нормализира площта на котелното помещение, но неговият обем, минималната височина на тавана също е зададен

Като цяло е препоръчително да изберете размера на котелното помещение в частна къща въз основа на удобството за поддръжка, което, обикновено много надвишава стандартите.

Специалниизисквания за прикачени котелни помещения

Не са много такива.Три точки са добавени към точките, изложени по-горе:

 1. Удължителят трябва да бъде разположен върху непрекъснат участък на стената, а разстоянието до най-близките прозорци или врати трябва да бъде най-малко 1 метър.
 2. Той трябва да бъде направен от негорим материал с огнеустойчивост най-малко 0,75 часа (бетон, тухла, шлаков блок).
 3. Стените на пристройката не трябва да бъдат свързани със стените на основната сграда.Това означава, че основата трябва да бъде направена отделно, непоследователно и не трябва да се изграждат три стени, а всичките четири.

  Пристройката е направена от незапалим строителен материал

Какво трябва да имате предвид.Ако ще организирате котелно помещение в частна къща и няма място с подходящ обем или височината на тавана е малко по-ниска от изискванията, можете да отидете на среща и да поискате остъкляването да бъде повредено в замяна.Ако планирате да построите къща, тогава трябва да издържите всички изисквания, в противен случай проектът никога няма да бъде договорен.Те са трудни и за изграждането на прикачени котелни: всичко трябва да отговаря на стандартите и нищо друго.

Инсталиране на котел на газов котел в кухня: изисквания за помещенията

Както вече споменахме, в кухнята могат да се монтират газови котли до 30 кВт.Тип горивна камера - всяка (отворена, затворена), отстраняването на продуктите от горенето е възможно във вентилационни канали (в апартаменти), комин, през стена на улицата.Можете да поставите стената или пода на котела.

Други изисквания за кухни за монтажгазов котел:

 • височина на тавана най-малко 2,5 m;
 • обемът на помещенията е не по-малък от 15 куб.м;
 • вентилационната система трябва да осигурява трикратна смяна на въздуха на час;
 • трябва да се осигури приток на чист въздух в количество, достатъчно за изгаряне на газ;

Стенните котли трябва да бъдат окачени на незапалими стени.В същото време котелът трябва да бъде разположен така, че разстоянието до страничните стени да е най-малко 10 см. Ако няма негорими стени, се допуска монтаж на бавно горещи или горими материали, но при едно условие: те трябва да бъдат покрити с мазилка или огнеупорен екран.Минималната дебелина на слоя за мазилка е 5 см.

Изискванията за инсталиране на газов котел в кухнята се отнасят най-вече до обем и вентилация

Екранът за газовия котел е от листса станали.Металът е монтиран върху листов топлоизолационен материал с дебелина най-малко 3 мм (азбест или картон от минерална вата).Размерите на екрана трябва да са по-големи от размерите на котела в корпуса с 70 см от върха и 10 см от другите страни.

Изисквания за самостоятелно разположени пещи

Такива котелни се произвеждат с голяма мощност на котела - над 200 kW.В допълнение към предварително изразени, има няколко специфични изисквания.Ето ги:

 • Материалът на стените, облицовките и покривите трябва да е огнеупорен.
 • Обемът на отделна котелна стая е най-малко 15 кубически метра плюс 0,2 квадратни метра за всеки kW мощност, използвана за отопление.
 • Височината на тавана е не по-малка от 2,5 м.
 • Площта на остъкляването се счита въз основа наот 0,03 кв.м за всеки куб обем.
 • Прозорецът трябва да има прозорец или транм.
 • За котела е необходим отделен фундамент, височината му не трябва да бъде по-висока от 15 см над нивото на пода.
 • При сравнително ниско тегло (до 200 кг) е позволено монтиране върху бетонен под.
 • Трябва да има система за аварийно спиране на газ (монтирана на тръбата).
 • Вратите не са подсилени, слабо закрепени.
 • Вентилацията в помещението трябва да осигури трикратен обмен на въздух за 1 час.

При приемане и инсталиране на газово оборудване в отделна котелна инсталация приемането ще бъде стриктно: трябва да се спазват всички стандарти.Само в този случай ще получите разрешение.

Стойност на котелното помещение може да е така

Какви трябва да бъдат вратите към котелното помещение

Ако това е отделно помещениев жилищна сграда вратите, водещи от пещта, трябва да са огнеупорни.Това означава, че те трябва да държат огън 15 минути.За тези изисквания са подходящи само тези от метал.Фабрично или домашно приготвено - не е толкова важно, ако трябва само да отговаря на параметрите.

Ако в пещта се направи изход на улицата, трябва да има незатворени врати.Освен това SNiP казва, че "слабо укрепен".Това е необходимо, така че при експлозия кутията просто да бъде изтласкана от взривна вълна.Тогава енергията от експлозията ще бъде насочена към улицата, а не към стените на къщата.Вторият плюс на лесно "изпълняваните" врати - газът може свободно да напуска.

Вратите към котелното се продават веднага с решетка в долната част

Често в проекта се поставя допълнително изискване - наличието на дупка в долната част на вратата с решетка.Необходимо е да се осигури притока на въздух в стаята.

Вентилация за котелно в частна къща

Както вече беше споменато, изчисляването на ефективността на вентилацията се изчислява от обема на помещението.Трябва да се умножи по 3, добавете около 30% към запаса.Ние получаваме обема, който трябва да бъде "изпомпан" за един час.

Например стая 3 * 3 м с височина на тавана 2,5 м. Обем 3 * 3 * 2,5 = 22,5 м3 .Необходима е трикратна размяна: 22,5 m3* 3 = 67,5 m3 .Добавете марж от 30%, получаваме 87,75 m3 .

За да се осигури естествена вентилация, в долната част на стената трябва да има вход за въздух, който се поема от решетка.Изпускателната тръба трябва да излиза през покрива; възможен е изход през стената в горната й част.Необходимо е да извадите вентилационната тръба до същата височина като комина.

Изискванията към котелни за монтиране на котли на твърди и течни горива

Изискванията за обем, размери и материали за котелното помещение са еднакви.Има обаче няколко конкретни, които са свързани с необходимостта от организиране на комин и място за съхранение на гориво.Ето основните изисквания (те се записват главно в паспорта на котела):

 • Сечението на комина не трябва да бъде по-малко от диаметъра на изпускателната тръба на котела.Намаляване на диаметъра в целия комин не е разрешено.
 • Коминът трябва да бъде изграден с най-малкия брой лакти.В идеалния случай тя трябва да е права.
 • Бдолната част на стената трябва да бъде захранващ отвор (прозорец) за постъпване на въздух.Площта му се счита от капацитета на котела: 8 квадратни метра.вижте за всеки киловат.
 • Коминът може да се изведе през покрива или в стената.
 • Трябва да има отвор за почистване под входа на комина за проверка и поддръжка.
 • Материалът на комина и неговите връзки трябва да са газонепроницаеми.
 • Котелът е монтиран на негорима основа.Ако подовете в котелното помещение са дървени, поставете лист от азбест или картон, направен от минерална вата, отгоре - лист метал.Вторият вариант е подиум, изработен от тухли, измазани или облицовани с плочки.
 • При използване на котел на въглища, окабеляването е скрито само; възможен е монтаж в метални тръби.Гнездата трябва да се захранват от ниско напрежение от 42 V, а превключвателите трябва да бъдат запечатани.Всички тези изисквания са следствие от опасността от експлозия на въглищен прах.

Моля, обърнете внимание, че преминаването на комина през покрива или стената трябва да се извърши чрез специален проход през негоримо устройство.

Маслените котли обикновено работят шумно

Няколко думи трябва да се кажат за котлите с мазут.Работата им обикновено е придружена от доста високо ниво на шум, както и с характерна миризма.Така че идеята за поставяне на такова устройство в кухнята не е най-добрата идея.Когато разпределяте отделна стая, трябва да сте сигурни, че стените дават добра звукоизолация, а миризмата не прониква през вратите.Тъй като вътрешните врати все още ще са металниуверете се, че има добро уплътнение по периметъра.Може би шумът и миризмите няма да пречат.Същите препоръки за прикачените котли, въпреки че те са по-малко критични.